Nässelfrossa 2017 Tisdag 27 juni. Snapphanekyrkan och Axel de la Nietze med Johnny Karlsson

En kort vandring till Snapphanekyrkan i Nebbebodaskogen. Här får vi möta snapphanarna i Axel de la Nietzes tappning. Johnny Karlsson läser och funderar. 80 min.
Samling vid skolan kl. 10 00.
Kaffe och smörgås ingår. Bokas via Nässelfrossas hemsida.