Nässelfrossa 2017 Måndagen den 26 juni. En vandring i min barndoms marker med Göran Svahn

Göran Svahn växte upp som lärarbarn i Nebbeboda skola. Han haar verkat som lärare och är välkänd naturpedagog. Upplev en vandring i hans barndoms marker runt Nebbeboda skola.
Måndagen den 26 juni. Samling vid Nebbeboda skola kl. 13 30. Bokas via Nässelfrossa hemsida!

80 min. Kaffe och kaka ingår!