Historik

Nebbeboda skola

Denna skolbyggnad togs i bruk 1907, då man skilde småskolan från folkskolan för de äldre barnen. Skolan var då helt ny. Denna skola ”ligger helt fritt och sunt på en kulle, och har en präktig utsikt över sjö och skog”. Så skriver Oskar Kronsjö i ”Vår skolas minneskrift”, 1942.

Harrry Martinson var elev i skolan året 1914-1915. ”Skolläraren var från Västergötland, från en slätt där man såg längt. Även här i skolan satt han och tittade långt bort. Han var inte av denna världen. Han var från Västergötland. Han hette Stav.” (ur Nässlorna blomma, 1935)

Redan 1940 lades småskolan ner. Folkskolan fanns kvar fram till 1963. Sista läraren var Inga-Lisa Lövstedt som tjänstgjorde här.

Nebbeboda Intresseförening bildades direkt därefter och köpte skolan från Jämshögs församling för att få en egen samlingslokal för bygden. Aktiviteterna var många, studiecirklar, danskurser, bordtennismatcher och t om syjunta för bygden män. Skolan renoverades en första gång och man drog in värme, el och vatten. Sammanhållningen i byn var god.

Föreningen återbildades 2005 efter ett par år med låg aktivitet. En ny styrelse utsågs med nya stadgar och en uttalad målsättning.

”Föreningens uppgift är att äga, underhålla och förvalta Nebbeboda skola samt tillse att genom lämplig publik verksamhet bevara kulturarvet och anknytningen till bygden och Harry Martinson.”

.