Nässelfrossa 2017 Tisdagen den 27 juni Grotte källa och Norda gård. Guidning av Sven-Erik Harrysson och Johnny Karlsson

Vi samlas vid Nebbeboda skola för att tillsammans ta oss till Grotte källa (delvis med bil). Här gör vi en kort skogsvandring för att få se och veta mer om Harry Martinsons upplevelser av källan. Vi fortsätter längs fägatan till Norda gård. Guidning av Sven-Erik Harrysson och Johnny Karlsson.
Samling vid skolan kl. 14 00!
ca 2 tim. 80 kr. Kaffe och smörgås ingår. Bokas via Nässelfrossas hemsida!