Aktiviteter

Broderat till Harry

Inför jubileumsåret 2024, året då det är 50 år sedan författaren Harry Martinson tilldelades nobelpris i litteratur. Firandet förbereder vi genom att inspirera till en broderiutställning sommaren 2024. Broderierna kommer att monteras som blädderbara böcker. Vi startar med en inspirationskväll i Harry Martinsons gamla skola i Näbbeboda, på världsbroderidag

SÖNDAG DEN 30 JULI KL. 15.00 – 18.00

Där kommer det att finnas information, material och kvällsfika. Materialpåse med instruktion och inlämningsuppgifter, kan även hämtas i Blekinge-biblioteken, Studie-förbundet Vuxenskolan i Olofström och Henriettas garn i Karlskrona.

HITTA HIT

Följ de fyra bildstenarna från Hultadalsviken i Olofström till Näbbeboda skola 4 km.

Nr.1 Hultadalsviken
Nr. 2 Brokamålagård
Nr. 3 Nytebodavägen
Nr. 4 Nebbebod skola

ANMÄL TILL INSPIRATIONSDAG DEN 30 JULI

till tel. 070-301 58 79 eller mail till mimmismossor@hotmail.com

HÅLL UTKIK

efter fler inspirationstillfällen i press och media.
Det är planerat för sammanlagt 4 tillfällen,

23 september – 2023, 14 januari – 2024, 6 mars – 2024.

Arrangör: föreningen TextilStudio i samarbete med Olofströms kommun, Studieförbundet vuxenskolan, Slöjd i Blekinge, Henriettas garn.