Nebbeboda Intresseförening

Föreningens målsättning
Föreningens  uppgift är att äga, underhålla och förvalta Nebbeboda skola samt tillse att genom lämplig publik verksamhet bevara kulturarvet och anknytningen till bygden och Harry Martinson.

Bli medlem i vår förening!
Medlemsavgift: 75 kr/person
150 kr/familj
Bankgiro: 5246-2017

Styrelse
Mia Ericsson, ordförande
e-post: mia.ericsson@oktv.se, tel: 070-2834061
Hans Jonsson, kassör
e-post: hans.jonsson.1947@gmail.com, tel: 070-6292247
Tommy Ericsson
e-post: tommy.ericsson@oktv.se, tel: 070-5107035
Elone Kimberg
e-post: elonekimberg@hotmail.com, tel: 0703-524971
Johnny Karlsson
e-post:info@holjebok.se, tel: 0454-91542
Anne-Marie Lefon
Mimmi Nilsson
e-post: mimmismossor@hotmail.com, tel: 70-301 58 79‬
Margrethe Petersen
e-post:margrethes@me.com

Revisorer
Inge Danielsson
Åke Giselsson

Valberedning
Styrelsen i samarbete med Rosie Henning

Alla ledamöter valda enhälligt vid föreningens årsmöte april 2021.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!