Kulturarvsdagen 11 september kl. 11.30

Vi firar Kulturarvsdagen med ett föredrag om andliga influenser hos                       Harry Martinson och Sven Edvin Salje.

 Influenser av andliga rörelser i Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes diktning.

Rune Liljenrud, styrelsemedlem i Harry Martinson-sällskapet, berättar. Därefter visas  skolan och lärarbostaden.

Kaffe med smörgåsar och kakor serveras, 50 kr.