Nebbeboda Intresseförening

Föreningens målsättning
Föreningens  uppgift är att äga, underhålla och förvalta Nebbeboda skola samt tillse att genom lämplig publik verksamhet bevara kulturarvet och anknytningen till bygden och Harry Martinson.

Bli medlem i vår förening!
Medlemsavgift: 75 kr/person
150 kr/familj
Bankgiro: 5246-2017

Styrelse
Mia Ericsson, ordförande
e-post: mia.ericsson@oktv.se, tel: 070-2834061
Hans Jonsson, kassör
e-post: hans.jonsson.1947@gmail.com, tel: 070-6292247
Elisabeth Jonsson, sekreterare
e-post: elisabeth.jonsson@nebbeboda.se, tel:070-3692247
Tommy Ericsson
e-post: tommy.ericsson@oktv.se, tel: 070-5107035
Elone Kimberg
e-post: elonekimberg@hotmail.com, tel: 0703-524971
Johnny Karlsson
e-post:info@holjebok.se, tel: 0454-91542
Bengt Beimar,
e-post: bengt.bejmar@oktv.se, tel:070-3950259
Ing-Marie Bejmar
tel:070-6824238
Vidar Holje
tel: 0454-47012
Anne-Marie Lafon
tel: 072-3249950
Lone Mikkelsen
tel: 0045-20182775
Tomas Mikkelsen

 


Revisorer
Anita Jönsson
Tel:
Ivan Svensson
Tel: 0454-46955

Valberedning
Börje Williamsson
Tel: 070-7439950
Cecilia Svensson
Tel: 0456-10233

Alla ledamöter valda enhälligt vid föreningens årsmöte den 5 april 2016.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!