Nebbeboda Intresseförening

Föreningens målsättning
Föreningens  uppgift är att äga, underhålla och förvalta Nebbeboda skola samt tillse att genom lämplig publik verksamhet bevara kulturarvet och anknytningen till bygden och Harry Martinson.

Bli medlem i vår förening!
Medlemsavgift: 75 kr/person
150 kr/familj
Bankgiro: 5246-2017

Styrelse
Mia Ericsson, ordförande
e-post: mia.ericsson@oktv.se, tel: 070-2834061
Hans Jonsson, kassör
e-post: hans.jonsson.1947@gmail.com, tel: 070-6292247
Elisabeth Jonsson, sekreterare
e-post: elisabeth.jonsson@nebbeboda.se, tel:070-3692247
Tommy Ericsson
e-post: tommy.ericsson@oktv.se, tel: 070-5107035
Elone Kimberg
e-post: elonekimberg@hotmail.com, tel: 0703-524971
Johnny Karlsson
e-post:info@holjebok.se, tel: 0454-91542
Bengt Bejmar,
e-post: bengt.bejmar@oktv.se, tel:070-3950259
Ing-Marie Bejmar
tel:070-6824238


Revisorer
Anita Jönsson
Åke Giselsson

Valberedning
Styrelsen i samarbete med Rosie Henning

Alla ledamöter valda enhälligt vid föreningens årsmöte den 11 april 2019.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!