Nässelfrossa 2017 Onsdag 28 juni. Örter och träd i skolans närområde. En botanisk inventering med Ivar Björegren och Johnny Karlsson.

Vilka växter fanns runt Nebbeboda skola när Harry Martinson var elev här 1914 -1915? Finns de kvar? Kan vi fortfarande hitta dem? Följ med på en botanisk inventering tillsammans med Ivar Björegren och Johnny Karlsson!
Samling vid skolan kl. 14 00.
ca 1,5 tim. 80 kr. Fika ingår!

Nässelfrossa 2017 Tisdagen den 27 juni Grotte källa och Norda gård. Guidning av Sven-Erik Harrysson och Johnny Karlsson

Vi samlas vid Nebbeboda skola för att tillsammans ta oss till Grotte källa (delvis med bil). Här gör vi en kort skogsvandring för att få se och veta mer om Harry Martinsons upplevelser av källan. Vi fortsätter längs fägatan till Norda gård. Guidning av Sven-Erik Harrysson och Johnny Karlsson.
Samling vid skolan kl. 14 00!
ca 2 tim. 80 kr. Kaffe och smörgås ingår. Bokas via Nässelfrossas hemsida!

Nebbeboda akademi

Aniara 60 år!
12 oktober kl. 10.00 – 15.00

Fenomenet ANIARA – Nebbeboda Akademi
Nebbeboda skola 

På Aniaras 60- årsdag är du välkommen till kalas i den skolsal – ”där en Nobelpristagare föddes”. I serien av Nebbeboda akademier bjuder Aniara-kännare på lärda och lättsamma utflykter. Medverkande föreläsare är Björn Larsson, Johan Stenström, Anders Palm och Åke Widfeldt. Fri entré! Mat och fika intas på plats. Kostnad 100 kr – inga andra kostnader.

Anmäl dig till: Johnny Karlsson, tel: 0454-91542 eller skicka anmälan till: info@holjebok.se

 

 

 

Kulturarvsdagen 11 september kl. 11.30

Vi firar Kulturarvsdagen med ett föredrag om andliga influenser hos                       Harry Martinson och Sven Edvin Salje.

 Influenser av andliga rörelser i Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes diktning.

Rune Liljenrud, styrelsemedlem i Harry Martinson-sällskapet, berättar. Därefter visas  skolan och lärarbostaden.

Kaffe med smörgåsar och kakor serveras, 50 kr.